Ieškoti tik kruoniokc.lt


  
Struktūra ir kontaktai    Apie mus
2023-01-10
 

Mūsų tautos kultūra - ne vieną tūkstantį

metų augintas ąžuolas, kurio negalime                                                                                                                    

užmiršti ar apleisti. Privalome jį puoselėti                                                                                                                                                  

ir auginti visi kartu.    

 

Kruonio kultūros centras (KC) - Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, įkurta 2008 m. spalio 14 d. padalinimo būdu reorganizavus Kaišiadorių kultūros centrą. Kultūros centras pagal veiklos pobūdį yra daugiafunkcis. Jis prieinamas visiems vartotojams, savo veikla puoselėja etninę kultūrą, mėgėjų meną, kuria ir vykdo menines, neformaliojo švietimo, pramogines programas, ugdo ir tenkina bendruomenės kultūrinius poreikius, kuria ir skleidžia profesionalųjį meną. Kultūros centro veiklos tikslas – puoselėti etninę kultūrą ir gyvąją tradiciją, mėgėjų meną, rengti ir įgyvendinti edukacines, menines, neformaliojo ugdymo programas ir projektus, plėtoti švietėjišką ir kultūros paveldo sklaidos veiklą, ugdyti ir tenkinti bendruomenės kultūrinius poreikius, sudaryti sąlygas profesionalaus meno sklaidai, puoselėti etninės kultūros tradicijas bei mėgėjų kūrybinę veiklą įvairaus amžiaus asmenims Kruonio seniūnijoje. Kruonio kultūros centre bei Darsūniškyje, Kalviuose ir Vilūnuose esančiose salėse vyksta įvairūs profesionalaus ir mėgėjų meno koncertai, popietės, vakaronės, akcijos, minėjimai, konkursai, šventės, spektakliai, parodos, mokymai, seminarai, mėgėjų meno būrelių ir kolektyvų užsiėmimai, repeticijos. Organizuojamos neformaliojo švietimo kūrybinės stovyklos, edukacijos vaikams ir jaunimui, vykdomi kultūriniai ir meniniai projektai.


Kruonio KC veikia suaugusiųjų, vaikų ir jaunimo mėgėjų meno kolektyvai, kūrybiniai būreliai vaikams ir suaugusiems, Kalvių tautodailininkių klubas „Prie arbatos puodelio“.


Kruonio KC glaudžiai bendradarbiauja su kitais Kaišiadorių rajono kultūros centrais, Kaišiadorių muziejumi, Kruonio seniūnija ir kaimo bendruomenėmis, Kruonio Švč. Mergelės Marijos, Angelų Karalienės, parapija, Kruonio mokykla. Kruonio KC - Lietuvos kultūros centrų asociacijos narys.
 

Atgal

 

Į viršų

         © Kruonio kultūros centras