Ieškoti tik kruoniokc.lt


  
Veikla    Darbo užmokestis
2018-03-08

KRUONIO KULTŪROS CENTRO DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS BRUTO
(NEATSKAIČIUS MOKESČIŲ)
 

  Pareigybės pavadinimas

Etatų skaičius

2016 m. vidutinis mėnesinis nustatytas darbo užmokestis (Eur)

Etatų skaičius

2017 m. IV ketvirčio  vidutinis mėnesinis  nustatytas darbo užmokestis (Eur)

  Direktorius

1

832

1 863

  Kultūrinės veiklos koordinatorius

2,5

610

2,5 647

  Kultūrinės veiklos vadybininkas

1

545

1 581

  Mėgėjų meno kolektyvo vadovas, būrelio vadovas
  (su aukštuoju išsilavinimu)

1,25

609

1,25 644

  Mėgėjų meno kolektyvo vadovas, būrelio vadovas
  (su aukštuoju neuniversitetiniu išsilavinimu)

0,25

136

0,25 145

  Mėgėjų meno kolektyvo vadovas , būrelio vadovas
  (su aukštesniuoju, spec. viduriniu išsilavinimu)

1,75

481

1,75 517

  Akomponiatorius

0,25

152

0,25 161

  Vyriausias buhalteris

0,5

319

0,5 319

  Kiemsargis

0,25

91

0,25 95

  Kūrikas

0,75

274 0,75 288

  Darbininkas

0,75

274 0,75 285

  Elektrikas

0,25

91 0,25 97

  Valytojas

1,75

365 1,75 380


 

Atgal

 

Į viršų

         © Kruonio kultūros centras  

Sukūrė ir administruoja:   

"Saulelė" - vizualinė kūryba