Ieškoti tik kruoniokc.lt


  
Veikla    Darbo užmokestis
2022-08-02

KRUONIO KULTŪROS CENTRO DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS BRUTO
(NEATSKAIČIUS MOKESČIŲ)
 

  Pareigybės pavadinimas

Etatų skaičius

2021 m. IV ketv.  vidutinis mėnesinis  nustatytas darbo užmokestis (Eur)

Etatų skaičius

2022 m. II ketv.  vidutinis mėnesinis  nustatytas darbo užmokestis (Eur)

  Direktorius

1 1435 1 1609

  Kultūrinės veiklos koordinatorius

2,16 1121 2,33 1300

  Kultūrinės veiklos vadybininkas

1 1002 1 1166

  Mėgėjų meno kolektyvo vadovas, būrelio vadovas

3,25 1038 3,75 1220

  Kūrikas

0,5 770 0,5 905

  Darbininkas

1 642 0,5 730

  Valytojas

1,75 642 1,25 730

  Vadovo padėjėjas

0,25 neskelbiama 1,75 neskelbiama

  Akomponiatorius

0,25 neskelbiama 1 neskelbiama


 

Atgal

 

Į viršų

         © Kruonio kultūros centras