Ieškoti tik kruoniokc.lt


  
2016-09-30
 

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL SUTIKIMO KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRAMS NUOMOTI PATALPAS TRUMPALAIKIAMS RENGINIAMS IR NUOMPINIGIŲ DYDŽIŲ PATVIRTINIMO

 

 2014 m. gruodžio 15 d. Nr. V17-459

Kaišiadorys

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 15 straipsnio 8 dalimi, Kaišiadorių rajono savivaldybės  materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo, patvirtinto Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. V17-370 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“, 6 punktu, Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti kultūros namų pastato (unikalus Nr. 4997-6000-9019), esančio Gedimino g. 40, Kaišiadorių mieste, patalpų ir garso aparatūros nuompinigių dydžius už valandą:

1.1. žiūrovų salės (patalpų indeksai 1-6 ir 1-7) be garso aparatūros – 28,96 Eur;

1.2. žiūrovų salės su garso aparatūra – 46,34 Eur;

1.3. šokių salės (patalpos indeksas 2-1) be garso aparatūros – 21,72 Eur;

1.4. šokių salės su garso aparatūra –  28,96 Eur;

1.5. choro patalpos (patalpos indeksas 1-20) –   8,69 Eur;

1.6. grimo patalpos (patalpos indeksas 1-12) –  4,34 Eur;

1.7. garso aparatūros –  17,38 Eur.

2. Patvirtinti kultūros namų pastato (unikalus Nr. 4989-0001-9014), esančio Vytauto g. 13, Žiežmarių  mieste, patalpų ir garso aparatūros nuompinigių dydžius už valandą:

2.1. salės (patalpos indeksai 1-9 ir 1-10) be garso aparatūros – 11,58 Eur;

2.2. salės su garso aparatūra – 17,38 Eur;

2.3. dailės studijos (patalpos indeksas 1-15) – 5,79 Eur;

2.4. garso aparatūros – 5,79 Eur.

3. Patvirtinti Žiežmarių kultūros centro Pakertų skyriaus (unikalus Nr. 4900-1011-7012), esančio Liepų al. 10, Pakertų k., salės (patalpos indeksas 1-12) patalpų nuompinigių dydį už valandą – 8,69 Eur.

4. Patvirtinti Žiežmarių kultūros centro Ringailių skyriaus (unikalus Nr. 4400-0041-8077), esančio  Gėlyno g. 1, Varkalių k., salės (patalpos indeksas 1-9) patalpų nuompinigių  dydį  už valandą – 8,69 Eur.

5. Patvirtinti Žiežmarių kultūros centro Liutonių salės (unikalus Nr. 4997-9003-3016, patalpos indeksas 1-8), esančios  Rožių g. 4, Liutonių k., patalpų nuompinigių dydį  už valandą – 5,79 Eur.

6. Patvirtinti kultūros namų pastato (unikalus Nr. 4992-0003-5017), esančio Vytauto g. 38, Žaslių mstl., patalpų ir garso aparatūros nuompinigių dydžius už valandą:

6.1. salės (patalpos indeksas 1-1) be garso aparatūros – 4,34 Eur;

6.2. salės su garso aparatūra – 8,69 Eur;

6.3. garso aparatūros – 8,69 Eur.

7. Patvirtinti kultūros namų pastato (unikalus Nr. 4998-5004-6011), esančio Rumšos g. 37, Rumšiškių mstl., patalpų ir garso aparatūros nuompinigių dydžius už valandą:

7.1. salės (patalpų indeksai 1-16 ir 1-17) be garso aparatūros – 14,48 Eur;

7.2. salės su garso aparatūra – 23,17 Eur;

7.3. garso aparatūros – 10,14 Eur.

8. Patvirtinti Rumšiškių kultūros centro  Dovainonių skyriaus  (unikalus Nr. 4400-1761-9216), esančio Gedimino g. 1, Dovainonių k., salės (patalpos indeksas 1-17) patalpų nuompinigių  dydį  už valandą – 5,79 Eur.

9. Patvirtinti Rumšiškių kultūros centro Pravieniškių skyriaus (unikalus Nr. 4400-0089-3265), esančio Pravieniškių g. 33, Pravieniškių II k., patalpų ir garso aparatūros nuompinigių dydžius už valandą:

9.1. salės (patalpos indeksas 2-2) be garso aparatūros – 5,79 Eur;

9.2. salės su garso aparatūra – 14,48 Eur;

9.3. garso aparatūros – 10,14 Eur.

10. Patvirtinti kultūros namų pastato (unikalus Nr. 4998-0017-2017), esančio Lomenos g. 31, Palomenės k., patalpų ir garso aparatūros nuompinigių dydžius už valandą:

10.1. salės (patalpos indeksas 1-15) be garso aparatūros – 8,69 Eur;

10.2. salės  su garso aparatūra – 8,69 Eur;

10.3. garso aparatūros – 5,79 Eur.

11. Patvirtinti Palomenės kultūros centro Zūbiškių skyriaus (unikalus Nr. 4400-0940-3112), esančio Mokyklos g. 8, Zūbiškių k., patalpų ir garso aparatūros nuompinigių dydžius už valandą:

11.1. salės (patalpos indeksas 1-52) – 5,79 Eur;

11.2. garso aparatūros – 5,79 Eur.

12. Patvirtinti Kruonio kultūros centro Kalvių skyriaus (unikalus Nr. 4998-6002-6012), esančio Lapainios g. 24, Kalvių k., patalpų ir garso aparatūros nuompinigių dydžius už valandą:

12.1. salės (patalpos indeksas 2-1) be garso aparatūros – 5,79 Eur;

12.2. salės su garso aparatūra  – 10,14 Eur;

12.3. garso aparatūros – 7,24 Eur.

13. Patvirtinti Kruonio kultūros centro Vilūnų skyriaus (unikalus Nr. 4993-9006-6015), esančio Alytaus pl. 24, Vilūnų k., patalpų ir garso aparatūros nuompinigių dydžius už valandą:

13.1. salės (patalpos indeksas 1-19) be garso aparatūros – 8,69 Eur;

13.2. salės su garso aparatūra  – 13,03 Eur;

13.3. garso aparatūros – 7,24 Eur.

14. Sutikti, kad Kaišiadorių rajono savivaldybės kultūros centrai išnuomotų šio sprendimo 1-13 punktuose nurodytas patalpas ir garso aparatūrą  trumpalaikiams renginiams.

15. Pripažinti netekusiais galios:

15.1. Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 31 d. sprendimą Nr. V17-529 „Dėl leidimo Kaišiadorių kultūros centrui išnuomoti patalpas trumpalaikiams renginiams“ su papildymu;

15.2. Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 27 d. sprendimą Nr. V17-82 „Dėl leidimo Kaišiadorių rajono kultūros centrams išnuomoti patalpas trumpalaikiams renginiams“;

15.3. Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimą Nr. V17-101 „Dėl leidimo Rumšiškių kultūros centrui išnuomoti patalpas trumpalaikiams renginiams“.

16. Šis sprendimas įsigalioja euro įvedimo Lietuvos Respublikoje dieną.

 

 

 

Savivaldybės meras Romualdas Urmilevičius

 

Atgal

 

Į viršų

         © 2011-2016  Kruonio kultūros centras  

Sukūrė ir administruoja:   

"Saulelė" - vizualinė kūryba